กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน128,087.1667,755.0047.1 %5.05,883.081,177.0580.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,819.256,744.00-139.2 %0.0920.20258.6971.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,849.681,920.00-3.8 %0.01,533.03359.4676.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,045.682,390.00-128.6 %0.03,002.54381.3687.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,139.233,007.50-164.0 %0.01,812.80360.7780.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,255.951,569.00-24.9 %0.02,010.94672.4066.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,157.253,381.00-192.2 %0.02,258.01428.5481.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,119.901,383.00-23.5 %0.01,728.19309.8282.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,446.642,467.00-70.5 %0.01,596.78643.2659.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,368.645,239.00-282.8 %0.01,846.64726.4760.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท987.421,689.00-71.1 %0.01,095.11516.4852.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,613.402,832.00-75.5 %0.02,444.27513.1279.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,223.00682.9044.2 %5.01,689.93401.2476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,488.231,476.000.8 %0.52,536.12868.0065.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,476.791,779.6028.1 %5.03,165.21810.1374.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,273.111,300.00-2.1 %0.01,534.48627.0059.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด831.301,444.20-73.7 %0.01,161.46110.9390.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,752.391,938.00-10.6 %0.02,770.87558.6579.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,076.841,171.00-8.7 %0.01,047.53245.2176.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม946.271,446.00-52.8 %0.01,040.46366.5464.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม852.811,872.01-119.5 %0.01,614.59399.4175.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,688.342,495.00-47.8 %0.03,103.48442.5085.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช991.444,733.00-377.4 %0.02,159.08445.6179.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,094.082,847.00-160.2 %0.02,147.59389.0781.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,499.022,181.00-45.5 %0.0665.26179.5873.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,014.022,536.99-150.2 %0.01,465.22284.1480.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,244.432,220.54-78.4 %0.02,330.47612.5373.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,029.851,661.00-61.3 %0.01,431.34439.9669.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,270.261,283.10-1.0 %0.02,208.89362.9083.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,137.522,506.40-120.3 %0.01,167.83358.6969.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์818.59956.00-16.8 %0.01,730.51632.8363.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี968.751,588.80-64.0 %0.01,508.70432.7871.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,343.362,774.50-106.5 %0.0980.47462.6552.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,429.281,059.6925.9 %5.01,295.65378.1070.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา892.801,534.50-71.9 %0.01,763.57397.1577.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,137.852,255.00-98.2 %0.01,982.69383.4280.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,637.992,980.50-82.0 %0.01,295.74888.7731.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร891.282,450.80-175.0 %0.01,477.14461.3768.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก923.481,909.50-106.8 %0.02,246.93535.8876.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,057.112,367.00-123.9 %0.01,715.82306.5682.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์688.831,691.80-145.6 %0.02,419.17404.1083.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่907.951,815.20-99.9 %0.01,760.60253.7585.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,425.433,969.00-178.4 %0.0547.38371.1732.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,076.001,808.00-68.0 %0.01,585.69428.7173.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร858.483,299.41-284.3 %0.01,437.04474.8067.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน777.89569.0026.9 %5.02,426.44563.4376.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,158.071,283.50-10.8 %0.01,417.30374.5573.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,647.72735.2055.4 %5.01,481.47415.1572.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,372.071,246.009.2 %4.52,091.10358.2082.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,166.985.1099.6 %5.01,264.75340.1873.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,576.302,614.40-65.9 %0.01,311.89453.6765.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,123.203,404.00-203.1 %0.01,703.99408.6276.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,347.572,792.00-107.2 %0.01,716.25353.5979.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,504.362,465.00-63.9 %0.02,433.11749.2969.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,318.792,304.59-74.8 %0.01,492.29353.3976.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,018.941,031.00-1.2 %0.02,313.28546.0476.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,021.622,510.00-145.7 %0.02,035.72285.0086.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร983.501,431.50-45.6 %0.02,119.88318.3585.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,381.461,540.45-11.5 %0.01,896.80473.2375.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,468.862,743.50-86.8 %0.01,103.49588.9546.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,954.874,266.00-118.2 %0.0837.19181.3578.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม953.442,122.20-122.6 %0.0468.17175.0562.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,871.943,197.0064.0 %5.0771.91330.1357.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,208.541,897.50-57.0 %0.01,842.77811.0256.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,524.882,266.00-48.6 %0.01,316.76617.5053.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,223.892,193.90-79.3 %0.0649.65189.1470.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย935.861,801.97-92.5 %0.01,765.91260.3385.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,062.10737.0030.6 %5.01,603.68562.8364.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,089.784,084.59-274.8 %0.02,462.46390.4384.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,081.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.19ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,122.222,040.00-81.8 %0.01,208.48612.5149.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู720.60951.00-32.0 %0.01,352.93280.3379.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,036.441,749.00-68.8 %0.0817.96520.6936.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,087.282,029.80-86.7 %0.01,233.07434.0564.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี996.293,494.84-250.8 %0.02,340.95374.5684.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์766.362,983.49-289.3 %0.01,981.301,383.3630.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี949.631,868.70-96.8 %0.01,862.32455.1075.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,821.661,181.0035.2 %5.02,727.981,083.3160.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,169.545,305.12-27.2 %0.02,099.49337.2583.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,012.517,276.68-141.5 %0.02,755.30743.6373.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,224.2014,195.00-26.5 %0.01,516.45338.2077.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,176.846,504.00-198.8 %0.01,866.28468.2074.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,024.805,830.99-188.0 %0.02,452.93609.0475.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,071.644,228.00-3.8 %0.02,493.46474.5781.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,096.923,044.00-45.2 %0.01,240.84419.4266.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,981.398,556.00-43.0 %0.0746.54514.4331.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,168.078,292.92-161.8 %0.01,214.88384.0768.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,243.437,885.32-26.3 %0.01,091.621,260.09-15.4 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,564.685,520.86-20.9 %0.01,546.50476.7069.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,383.896,497.62-1.8 %0.03,253.14454.0886.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,704.1915,450.00-130.5 %0.01,969.76672.6065.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,248.6810,540.006.3 %3.0861.36889.48-3.3 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,895.525,369.00-37.8 %0.03,140.62774.2375.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,415.975,945.8919.8 %5.02,305.76782.0966.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,939.739,606.36-94.5 %0.01,297.861,040.8619.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,431.794,564.50-33.0 %0.01,534.32591.8561.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,923.0713,964.88-56.5 %0.02,472.59450.2581.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,466.518,062.00-47.5 %0.0960.060.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,408.3210,328.73-39.4 %0.03,334.72505.9584.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,244.0312,755.34-13.4 %0.02,145.28985.3754.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,365.3524,128.00-95.1 %0.01,120.50243.5178.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,711.427,949.008.8 %4.01,695.47572.0066.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,590.9011,858.82-2.3 %0.02,601.61704.0472.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,256.1931,075.00-103.7 %0.01,529.881,131.1026.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,964.1416,967.00-0.0 %0.01,103.32323.8570.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท19,956.4640,082.00-100.8 %0.01,135.31477.0558.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,747.9317,388.03-61.8 %0.01,350.52696.8448.4 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,816.1811,811.90-550.4 %0.0602.521,053.33-74.8 %0.0
รวม 452,234 574,932 -27.13 % 188,609 54,680 71.01 %