กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์123,277.44102,569.0016.8 %5.06,270.781,666.7673.4 %5.0
รวม 123,277 102,569 16.80 % 6,271 1,667 73.42 %