สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 146,981.19120,217.0018.2 %5.06,908.6210,801.87-56.4 %0.0
รวม 146,981 120,217 18.21 % 6,909 10,802 -56.35 %