สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่ครบ48,079.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ617.57ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %