สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี661,338.94391,568.0040.8 %5.07,333.852,026.6072.4 %5.0
รวม 661,339 391,568 40.79 % 7,334 2,027 72.37 %