สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม157,795.30155,151.001.7 %0.55,783.021,210.7179.1 %5.0
รวม 157,795 155,151 1.68 % 5,783 1,211 79.06 %