กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า129,863.6977,000.0040.7 %5.07,846.624,863.3038.0 %5.0
รวม 129,864 77,000 40.71 % 7,847 4,863 38.02 %