กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 621,922.31452,116.0027.3 %5.010,335.456,380.2638.3 %5.0
รวม 621,922 452,116 27.30 % 10,335 6,380 38.27 %