กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน111,368.81143,833.00-29.2 %0.55,851.81724.2887.6 %0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %