กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง529,518.00511,432.003.4 %1.516,254.2314,173.6012.8 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)16,294.0416,354.00-0.4 %0.04,215.393,981.455.5 %2.5
รวม 545,812 527,786 3.30 % 20,470 18,155 11.31 %