กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท283,010.16266,444.005.9 %2.59,219.234,394.2552.3 %5.0
รวม 283,010 266,444 5.85 % 9,219 4,394 52.34 %