กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์508,929.56355,927.0030.1 %5.06,439.62985.2584.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย285,576.78274,000.004.1 %2.01,313.41315.6576.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,426.732,602.0072.4 %5.036.5420.9042.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย300,998.00274,000.009.0 %4.51,831.061,598.3412.7 %5.0
สำนักข่าว18,700.7567,000.00-258.3 %0.05,556.501,359.9975.5 %5.0
รวม 1,123,632 973,529 13.36 % 15,177 4,280 71.80 %