กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์368,326.41355,927.003.4 %1.56,439.62985.2584.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย285,576.78274,000.004.1 %2.01,206.50315.6573.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,426.732,602.0072.4 %5.036.5420.9042.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย300,998.00274,000.009.0 %4.51,697.541,598.345.8 %2.5
สำนักข่าว18,365.1967,000.00-264.8 %0.05,556.501,359.9975.5 %5.0
รวม 982,693 973,529 0.93 % 14,937 4,280 71.34 %