กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ222,921.75199,556.3010.5 %5.07,308.846,229.6614.8 %5.0
รวม 222,922 199,556 10.48 % 7,309 6,230 14.77 %