กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 314,777.84192,439.0038.9 %5.013,102.558,403.5435.9 %5.0
รวม 314,778 192,439 38.87 % 13,103 8,404 35.86 %