กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 127,571.54123,805.003.0 %1.55,948.742,250.5962.2 %5.0
รวม 127,572 123,805 2.95 % 5,949 2,251 62.17 %