กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 415,714.94257,817.0038.0 %5.05,561.03825.6585.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,771.14978.0044.8 %5.049.0834.5429.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,804.32986.0045.4 %5.082.9334.0558.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,811.92397.0078.1 %5.093.9136.0261.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,964.02750.0074.7 %5.065.9568.67-4.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,662.69373.0077.6 %5.062.12100.77-62.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,736.18520.0070.0 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,767.141,197.0032.3 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,645.131.0099.9 %5.022.3222.200.5 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,736.18913.0047.4 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,517.823,414.70-35.6 %0.048.5449.87-2.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,440.65414.0088.0 %5.068.06102.39-50.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,687.72677.0059.9 %5.050.09118.83-137.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,130.72817.0061.7 %5.067.9756.0417.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,291.74703.0045.6 %5.030.2948.17-59.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,752.10260.0085.2 %5.038.4569.04-79.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,877.26291.0084.5 %5.051.5434.5233.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,737.98407.0076.6 %5.043.2748.22-11.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,721.051,168.0032.1 %5.053.7959.94-11.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,549.521.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,814.078,302.50-195.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,561.141,266.0018.9 %5.048.7467.86-39.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,715.40596.0065.3 %5.055.7652.046.7 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,752.971,025.0041.5 %5.069.2870.56-1.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,839.27381.0079.3 %5.053.7234.4735.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,269.88697.0069.3 %5.058.2176.33-31.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,640.901.0099.9 %5.058.6467.22-14.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,730.84198.0088.6 %5.046.1468.69-48.9 %0.0
รวม 467,645 284,551 39.15 % 7,011 2,255 67.83 %