สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ154,170.0692,000.0040.3 %5.07,508.94674.7091.0 %5.0
รวม 154,170 92,000 40.33 % 7,509 675 91.01 %