สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน110,205.5542,387.3661.5 %5.05,223.35197.4996.2 %5.0
รวม 110,206 42,387 61.54 % 5,223 197 96.22 %