กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ98,783.3928,271.0071.4 %5.05,264.00412.9192.2 %5.0
รวม 98,783 28,271 71.38 % 5,264 413 92.16 %