กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน104,812.4626,611.0074.6 %5.05,567.281,333.0576.1 %5.0
รวม 104,812 26,611 74.61 % 5,567 1,333 76.06 %