สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน114,837.6853,000.0053.8 %5.05,204.59651.1687.5 %5.0
รวม 114,838 53,000 53.85 % 5,205 651 87.49 %