สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์184,508.56104,486.9343.4 %5.05,511.001,037.5681.2 %5.0
รวม 184,509 104,487 43.37 % 5,511 1,038 81.17 %