กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ247,673.38190,246.9823.2 %5.09,628.821,673.0382.6 %5.0
รวม 247,673 190,247 23.19 % 9,629 1,673 82.62 %