กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน179,248.95155,671.6613.2 %5.06,911.753,288.7852.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)12,019.107,992.0033.5 %5.01,720.45324.4481.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)10,371.497,339.0029.2 %5.0814.94500.1338.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,307.993,995.33-20.8 %0.01,006.36323.9567.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,443.134,282.0049.3 %5.01,535.70212.8086.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,866.98682.0076.2 %5.0681.63140.7779.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,017.231,333.8055.8 %5.0497.16148.2070.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,802.811,071.0061.8 %5.0456.8285.5081.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,773.63987.0064.4 %5.01,339.40136.0089.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,328.661,164.0065.0 %5.0622.6274.1088.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท3,086.161,181.0061.7 %5.0366.46112.1069.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,220.31621.0080.7 %5.0691.14114.0083.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,398.64785.0067.3 %5.01,067.89181.2883.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,790.63937.0066.4 %5.0710.79357.8549.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์3,123.48862.0072.4 %5.0718.58235.6267.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,842.91384.0086.5 %5.0591.63214.5563.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,863.36773.0073.0 %5.0304.27217.5528.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,929.611,317.3055.0 %5.0751.67230.2169.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,860.93824.0071.2 %5.0719.44146.1579.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,858.52635.0077.8 %5.0673.30528.6321.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,967.821,325.5355.3 %5.0861.98470.6445.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,755.89655.0082.6 %5.01,008.07209.9579.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,980.621,184.5060.3 %5.0606.12196.0067.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,700.12836.7069.0 %5.0531.91122.5577.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,874.201,059.0063.2 %5.0685.78191.9072.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,545.391,063.0058.2 %5.0570.19228.9559.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,970.73612.6079.4 %5.0542.377.2098.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,522.60765.8078.3 %5.0618.22108.3082.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,815.80864.0069.3 %5.0825.0386.4589.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,503.472,296.8069.4 %5.0397.89142.0564.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,993.981,396.2053.4 %5.0453.90182.1259.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,084.98972.0068.5 %5.0615.47152.9575.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,656.71448.0083.1 %5.0638.451,505.45-135.8 %0.0
รวม 300,527 206,316 31.35 % 30,537 11,177 63.40 %