กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 151,285.7596,055.8136.5 %5.05,607.931,163.7979.2 %5.0
รวม 151,286 96,056 36.51 % 5,608 1,164 79.25 %