กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 201,343.58155,273.3422.9 %5.06,671.001,519.3077.2 %5.0
รวม 201,344 155,273 22.88 % 6,671 1,519 77.23 %