กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า282,683.44221,717.3421.6 %5.06,752.292,002.5970.3 %5.0
รวม 282,683 221,717 21.57 % 6,752 2,003 70.34 %