กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ215,220.64227,290.55-5.6 %0.06,549.061,579.9175.9 %5.0
รวม 215,221 227,291 -5.61 % 6,549 1,580 75.88 %