สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย318,464.09228,024.0028.4 %5.012,742.986,792.2946.7 %5.0
รวม 318,464 228,024 28.40 % 12,743 6,792 46.70 %