กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 567,729.13508,200.0010.5 %5.012,333.398,325.0032.5 %5.0
รวม 567,729 508,200 10.49 % 12,333 8,325 32.50 %