กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 232,245.13174,783.1124.7 %5.07,011.804,815.9731.3 %5.0
รวม 232,245 174,783 24.74 % 7,012 4,816 31.32 %