กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย178,698.84140,000.0021.7 %5.06,467.762,723.5557.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,418.5811,011.1217.9 %5.02,015.941,464.5227.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,239.0112,213.000.2 %0.52,007.962,454.84-22.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท11,687.4018,761.00-60.5 %0.01,641.63404.9075.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,699.947,839.0033.0 %5.01,132.37866.4023.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,053.029,202.4029.5 %5.01,246.26350.5571.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,138.2611,296.3720.1 %5.01,601.21405.0074.7 %5.0
รวม 254,935 210,323 17.50 % 16,113 8,670 46.19 %