กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,870,860.1031,560.0098.3 %5.05,135.80404.8192.1 %5.0
รวม 1,870,860 31,560 98.31 % 5,136 405 92.12 %