สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม316,565.38201,790.4236.3 %5.06,470.891,929.8670.2 %5.0
รวม 316,565 201,790 36.26 % 6,471 1,930 70.18 %