สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม420,328.56201,790.4252.0 %5.06,470.891,929.8670.2 %5.0
รวม 420,329 201,790 51.99 % 6,471 1,930 70.18 %