กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 969,597.0055,035.0094.3 %5.06,692.882,798.3658.2 %5.0
รวม 969,597 55,035 94.32 % 6,693 2,798 58.19 %