กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 105,521.1838,780.8063.2 %5.05,589.171,068.7180.9 %5.0
รวม 105,521 38,781 63.25 % 5,589 1,069 80.88 %