กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 281,160.31178,000.0036.7 %5.08,271.854,830.0541.6 %5.0
รวม 281,160 178,000 36.69 % 8,272 4,830 41.61 %