กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน141,601.4210,000.0092.9 %5.05,282.76806.1884.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ66,662.0935,776.0046.3 %5.01,264.121,311.98-3.8 %0.0
รวม 208,264 53,624 74.25 % 6,547 2,118 67.65 %