กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 474,062.72300,135.0036.7 %5.08,909.697,218.8319.0 %5.0
รวม 474,063 300,135 36.69 % 8,910 7,219 18.98 %