สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 98,075.4433,135.3766.2 %5.05,001.36878.5182.4 %5.0
รวม 98,075 33,135 66.21 % 5,001 879 82.43 %