สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,340.0841,072.1120.0 %5.05,707.982,514.0256.0 %5.0
รวม 51,340 41,072 20.00 % 5,708 2,514 55.96 %