สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 160,159.06120,911.0024.5 %5.07,236.924,362.3539.7 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,723.382,936.0037.8 %5.0437.3736.0091.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)15,640.7545,000.00-187.7 %0.05,435.912,334.5157.1 %5.0
รวม 180,523 168,847 6.47 % 13,110 6,733 48.64 %