สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน250,236.56211,098.0015.6 %5.06,502.161,446.0077.8 %5.0
รวม 250,237 211,098 15.64 % 6,502 1,446 77.76 %