กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน376,947.41175,985.5353.3 %5.08,259.343,983.9051.8 %5.0
รวม 376,947 175,986 53.31 % 8,259 3,984 51.76 %