กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน281,140.59133,348.0052.6 %5.06,236.39430.8593.1 %5.0
รวม 281,141 133,348 52.57 % 6,236 431 93.09 %