กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน268,294.34122,000.0054.5 %5.06,370.843,088.7251.5 %5.0
รวม 268,294 122,000 54.53 % 6,371 3,089 51.52 %