สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)835,735.69421,554.0049.6 %5.08,800.263,414.5861.2 %5.0
รวม 835,736 421,554 49.56 % 8,800 3,415 61.20 %