สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม349,892.53243,000.0030.6 %5.06,111.323,305.3345.9 %5.0
รวม 349,893 243,000 30.55 % 6,111 3,305 45.91 %