กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 96,666.2726,160.0072.9 %5.05,292.141,601.3869.7 %5.0
รวม 96,666 26,160 72.94 % 5,292 1,601 69.74 %