กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 117,784.9057,376.0051.3 %5.05,101.41900.0082.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,989.631,708.0081.0 %5.0548.51110.1579.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,997.71126.0097.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,977.591,368.0090.9 %5.0565.93378.0033.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,931.049,508.9913.0 %5.0965.3898.9589.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น18,290.8610,720.9941.4 %5.03,491.2646.1998.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม18,151.402,907.0084.0 %5.0577.7071.2287.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา20,602.118,769.9257.4 %5.0656.22309.2852.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,810.921,008.0089.7 %5.0294.14158.2146.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,780.356,456.0040.1 %5.0582.37256.7855.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่16,312.8011,174.0031.5 %5.02,259.24212.5690.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา9,021.001,266.0086.0 %5.01,172.6117.2098.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,439.073,046.4278.9 %5.0462.1785.1481.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,272.0810,632.0013.4 %5.0866.28220.5174.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,911.961,026.3093.1 %5.0977.44101.8089.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,763.321,096.0087.5 %5.01,226.45171.0086.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,789.6514,770.0029.0 %5.01,341.73234.5282.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,615.773,939.0062.9 %5.0313.23172.5744.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,808.77125,510.00-193.2 %0.01,471.8128.5098.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,469.4311,605.5964.3 %5.0965.37661.9931.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,225.334,363.0052.7 %5.0272.4388.2367.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,854.181.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,495.065,008.0047.3 %5.0548.33102.6381.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย18,298.014,262.4476.7 %5.0673.17161.5076.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์7,569.20762.0089.9 %5.01,243.20122.8990.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด13,044.319,312.0028.6 %5.01,987.75177.5191.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,890.243,138.0073.6 %5.0408.0487.0078.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,170.6326,442.00-63.5 %0.02,945.41151.2694.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,173.682,855.0071.9 %5.0256.379.5096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 13,415.083,287.2675.5 %5.0393.24158.5959.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,902.335,769.3227.0 %5.0131.1617.0987.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์23,294.8825,074.00-7.6 %0.02,589.58229.5091.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,992.4617,271.00-44.0 %0.0443.42186.7557.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์13,169.336,656.0549.5 %5.01,243.31290.5676.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,311.165,567.6346.0 %5.0463.6733.9292.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,535.7338,570.00-165.3 %0.028,744.09142.5099.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,476.57517.0093.9 %5.0284.0458.3079.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี12,175.233,823.4768.6 %5.02,620.24137.7094.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,574.4913,688.9012.1 %5.0768.51230.0070.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,139.452,928.6075.9 %5.0856.22163.6680.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,543.082,071.8275.7 %5.0196.8034.5882.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,143.071,543.0086.2 %5.0550.2385.5084.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,387.116,540.0022.0 %5.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,662.2411,866.80-54.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,616.691,680.5577.9 %5.0696.2568.0190.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,833.212,155.0072.5 %5.05,345.9173.6398.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,444.892,812.7556.4 %5.0601.790.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,376.9985,200.00-339.7 %0.0709.52270.0061.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,289.253,787.8739.8 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,502.436,922.9018.6 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,828.912,069.0073.6 %5.0764.53124.5583.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,375.734,208.0049.8 %5.01,165.6168.7094.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,112.36776.7689.1 %5.0305.0484.5572.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี8,293.461,514.0581.7 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,330.252,310.0030.6 %5.056,577.16102.2299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,119.822,000.0071.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,907.252,949.6024.5 %5.018,648.81199.2398.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,493.194,048.0026.3 %5.02,893.1596.8296.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,921.335,652.00-93.5 %0.017,096.71131.7999.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,210.292,329.0055.3 %5.019,178.5552.7399.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,336.973,200.004.1 %2.08,347.7147.7499.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,285.181,820.7075.0 %5.0360.8271.9480.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,860.853,776.45-32.0 %0.034,556.3944.3399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,395.866,805.4027.6 %5.01,252.4468.6294.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,272.218,720.00-104.1 %0.023,427.9475.9099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,590.969,900.13-77.1 %0.0600.2533.8894.4 %5.0
รวม 851,561 650,107 23.66 % 276,845 8,530 96.92 %